Hunor Trade Zrt. - Boldog élet - Coaching

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT1. Az adatkezelő

A Hunor Trade Zrt. működteti a PPH-t és a Tanoda 2000 Kft. pedig a Nyílt Akadémiát.
Az adatok kezelője a Hunor Trade Zrt. és a Tanoda 2000 Kft.

2. A kezelt adatok köre


A pph.hu weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynél az adatkezelő további adatokat kérhet a felhasználótól.

A következő adatokat tárolhatja az adatkezelő:  név, megszólítási utónév, irányító szám, település, cím, email-cím, mobil szám, skype név, születési év, számlázási név, számlázási cím, bankszámlaszám.
A regisztráció feltétele az ebben a dokumentumban leírt Felhasználási feltételek elfogadása. Amikor regisztrál a weboldalunkon azzal a céllal, hogy hozzáférhessen a regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkhoz, ezzel egyidejűleg elfogadja az ebben a dokumentumban foglalt Felhasználási feltételeket.
A regisztrációval a felhasználók hozzájárulnak, hogy az adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

Ha még nem tette meg - regisztráljon díjmentesen a weboldalunkra!

3. Az adatkezelés célja

Statisztikai célokból, valamint az elektronikus levél elküldésének biztosítása érdekében történik.
A regisztráció során az adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.

Az Ön által megadott adatokat megfelelő elővigyázatossággal tároljuk, és kizárólag a következő célokra használjuk:


a) Értesítések, hírek és felmérő kérdések küldése az adatkezelő szolgáltatásaival, lényegesebb változásokkal, fejlesztésekkel, új szolgáltatásokkal kapcsolatban.


b) Megítélésünk szerint Önt valószínűleg érdeklő információk, ajánlatok küldéséhez kapcsolódó témakörben.


Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.


Ha még nem tette meg - regisztráljon díjmentesen a weboldalunkra!

4. Az adatkezelés időtartama

A látogatás idejére vonatkozóadatokat (operációs rendszer és böngésző adatok) a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan törli.
A személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg Ön ennek az ellenkezőjét kifejezetten nem kéri. Az adatai eltávolítására szolgáló kérését a felhasználó jelezheti írásban az adatkezelő postacímén, vagy a hunortrade@pph.hu e-mail címen.
A felhasználó kérését az adatkezelő legkésőbb 2 munkanapon belül teljesíti.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az adatkezelő nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsátja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat másszemélyeknek, cégeknek, magánszemélyeknek, vagy bármilyen harmadik személynek.
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Jelen Felhasználási feltételek elfogadásával felhasználó hozzájárul a Hunor Trade Zrt. és a Tanoda 2000 Kft. általi adatkezeléshez. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabályban előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükségesetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető, a felhasználó e-mail címe.

Ha még nem tette meg - regisztráljon díjmentesen a weboldalunkra!

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, adattörlés

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A tájékoztatást a hunortrade@pph.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve a hunortrade@pph.hu e-mail címén.
A felhasználó bármikor leiratkozhat az adatkezelő levelezési listájáról, és ebben az esetben nem fog az adatkezelőtől semmilyen további információt, ajánlatokat kapni, azonban egyes ingyenes szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az ingyenes szolgáltatás további használatának jogáról is.
A leiratkozáshoz a felhasználó rákattinthat a bármely − adatkezelő által küldött − e-mail végén található Leiratkozás linkre, valamint igényét jelezheti az adatkezelőnek a hunortrade@pph.hu e-mail címen.
A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.

7. Változtatások

Bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában, az adatkezelő értesítést küld a felhasználónak a felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor ezt az e-mail értesítéstől számított nyolc munkanapon belül jelezheti az adatkezelőnek a hunortrade@pph.hu e-mail címen.

Ha még nem tette meg - regisztráljon díjmentesen a weboldalunkra!

8. Biztonság

A pph.hu honlapra bevitt adatokat szerződéses partnerünk – Atedin Bt. - saját szerverén, megfelelő biztonsági intézkedések mellett tároljuk. Az adatokról minden nap biztonsági másolat kerül készítésre, amely más, hasonlóan biztonságos szervereken is tárolható, arra az esetre, ha valamilyen technikai vagy emberi hiba miatt megsérülnének a saját szerveren tárolt adatok. A regisztrációval felhasználóink elfogadják, hogy adataikat az ebben a dokumentumban leírt módon tároljuk és kezeljük.


9. Jogérvényesítési lehetőségek


Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is.


Adatkezelő munkánk során az alábbi törvények rendelkezéseit vesszük figyelembe:

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
– A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a hunor@pph.hu e-mail címre juttassa el. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 2 munkanapon belül válaszolunk.


A Hunor Trade Zrt. (PPH) és a Tanoda 2000 Kft. (Nyílt Akadémia) a Magyar Köztársaság területén érvényes jogszabályok szerint működik, bármilyen vitás kérdésben a Magyar Köztársaságban érvényes jogszabályok a mérvadók.


10. Kikötés


Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Szeretettel:

PPH vezetősége
NYÍLT AKADÉMIA vezetősége

Ha még nem tette meg - regisztráljon díjmentesen a weboldalunkra!

belépés
Felhasználói számod

jelszó

Elfelejtetted
jelszavad?
PPH